כריתת עצים

כריתת עצים יכולה להיות נחוצה מהרבה סיבות – החל מהכנת שטח לקראת בינוי ופיתוח, דרך הצורך בעצים לתעשייה ולצרכי הסקה, ועד לכריתת עצים לצורך הסרתם מפני שהם חולים או מסוכנים לציבור.
מדובר במלאכה שבה יש להתחשב בגורמים רבים: סוג העץ, גודלו, עובי הגזע, כיוון נטיית העץ, השטח אליו יפול העץ הכרות וכמובן תכנון פינוי העץ הכרות מן השטח לאחר מלאכת הכריתה. אין ספק כי נדרשת מומחיות מקצועית ומוסמכת כדי לבצע כריתת עצים כראוי ובאופן בטוח .
הגורמים השונים בעת תכנון עבודת כריתת עצים מצריכה גם שימוש בציוד המתאים, כאשר אין עבודת כריתת עצים אחת דומה לאחרת, בגלל המשתנים הרבים שיש בכל פרויקט. בהתחשב בגורמים השונים המשפיעים על אופי וביצוע העבודה, יש לבחור את הכלים המתאימים לכל עבודה – סוגי מסור, ציוד לטיפוס על עצים, כלי פינוי ואיסוף העצים וכו'.
כאמור, כל פרויקט של כריתת עצים מצריך התחשבות בגורמים הבאים:

מדוע כורתים?

התחלת כל פרויקט של כריתת עצים מתחילה בשאלה "למה כורתים?". שאלה זו חשובה לא רק מן ההיבט של הערכת היקף העבודה, אלא משליכה במישרין על תכנון וביצוע העבודה.
האם מדובר בפינוי שטח לצורך בינוי ופיתוח? אם כן, יש להתחשב באופי השטח וייתכן שגם בשטחים בנויים המצויים כבר מסביב. תכנון נפילת העצים הכרותים, פינויים וכדומה.
או שאולי מדובר בכריתה לצרכי תעשייה והסקה? כאן ייתכן מאוד שיש צורך בניסור העצים כבר בשטח כריתת העצים, לאחר ביצוע כריתתם, והעמסת חלקי העצים והובלתם אל לקוחות הקצה בתעשייה או בנקודות הפצת העצים להסקה.
כריתת עצים יכולה גם להתבצע כדי להסיר מפגעים. ישנם עצים הנוטים על צידם באופן מסוכן, ומסכנים את הציבור, בתים בנויים או רכוש אחר. כאו נדרש תכנון קפדני לגבי הכריתה, עם דגש מיוחד על אבטחת העץ הנכרת כך שנפילתו לא תפגע באנשים או ברכושם.
גם עצים חולים לפעמים נדרש לכרות. אבחון סוג המחלה של העץ והצורך בכריתתו, לרבות תכנון וביצוע הכריתה, כרוכה במומחיות מקצועית חשובה.
בחברת גל גיזום מתמחים בכל סוגי כריתת העצים, לרבות תכנון וביצוע כריתת עצים לכל צורך – פינוי שטח לבינוי ופיתוח, כריתת עצים לתעשייה והסקה, הסרת מפגעים ועצים חולים.

סוג העץ, גודלו ועובי הגזע

לאחר אבחון סיבת כריתת העצים הנדרשת, יש לבחון את סוג העצים המיועדים לכריתה. סוג העץ, גודלו ועובי הגזה עם חלק מהגורמים שיש לקחת בחשבון בעת תכנון וביצוע העבודה, שכן עבודה עם עצים שונים מצריכה ציוד ספציפי לכל עץ.
מסורי עצים שונים מיועדים לעובי שונה של גזעי עצים ולסוגים שונים על עצים. כך גם ציוד הטיפוס על עצים מותאם לסוגים שונים וגבהים שונים של עצים. בעת כריתת עצים יש לא פעם לטפס עליהם כדי לכרות ראשית את ענפיהם לפני כריתת הגזע עצמו.
 התאמת העבודה לסוג העץ, עוביו וגודלו היא מיומנות חשובה בעת תכנון וביצוע של כריתת עצים. בחברת "גל גיזום" ישנו כל הציוד המקצועי הנחוץ לביצוע כל סוגי עבודות כריתת עצים, וכל הידע המקצועי הנדרש כדי לאבחן במדוייק את סוגי העצים המיועדים לכריתה ואת אופיים.

כיוון נטיית העץ ותכנון פינויו

כיוון נטיית העץ חשוב במיוחד בעת כריתת עצים המהווים מפגע המסכן רכוש או את הציבור. כאשר עץ נטוה באופן מסוכן על בית, או לכיוון של שטח ציבורי כגון רחוב, או מעל קווי מתח גבוה – יש להתחשב לא רק בסוג העץ וגודלו, אלא גם באופן שבו הוא יפול.
לעיתים במצבים כאלו יש לכרות את העץ בחלקים, כאשר ענפים מסוכנים נכרתים קודם והגזע גם הוא נכרת בשלבים.
גם תכנון פינוי העצים הכרותים משליך על אופי וביצוע העבודה, כאשר יש לרכז את העצים הכרותים או חלקיהם במקום אחד לקראת פינויים.
בחברת גל גיזום יודעים כחלק מתכנון וביצוע של כריתת עצים גם לקחת בחשבון את תכנון הפינוי של העצים הכרותים וגם את כיוון נטיית העצים הנופלים כך שלכשיכרתו הם יפלו באופן הבטוח ביותר.

ציוד מתאים

כריתת עצים מצריכה גם ציוד מגוון ומתאים: מסורים, ציוד טיפוס, ציוד ניסור ואמצעים לאיסוף ופינוי העצים הכרותים.
במיוחד לעבודה של כריתת עצים, חשוב מאוד שהציוד יהיה גם מתאים, גם איכותי וגם חדיש על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר, בזמן הקצר ביותר. לשם כך על כל קבלן ביצוע של כריתת עצים להשקיע רבות בציוד ובלמידת תפעולו.
בחברת גל גיזום משקיעים בציוד החדיש ביותר, עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, וכן מקפידים לעבור השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל כדי ללמוד את טכניקות כריתת העצים המתקדמות ביותר שיש בענף זה.

 

 
 
שם מלא
דוא"ל
טלפון / נייד
Powered by Artvision | Truppo Websites